VVM-redgørelser

"VVM For Motortrafikvej Ødsted Ny Højen E45" indeholder en samlet vurdering af virkningerne på miljøet for en motortrafikvej fra Ødsted til motorvej E45 syd for Vejle.

"VVM For Vej Vest Om Uhre" indeholder en samlet vurdering af virkningerne på miljøet for en forbindelsesvej vest om Uhre.

"Miljøkonsekvensrapport For Gammelhavn" indeholder en samlet vurdering af påvirkningerne af projektet "Gammelhavn" omfattende den nye bebyggelse og af vejprojekterne for de omliggende veje og stier, herunder anlæg af en ny vej øst om området og ombygningen af Fredericiavej.

"Miljørapport for Erhvervsområde ved Vandelvej og Tørskindvej, St. Lihme" indeholder miljøvurdering og sammenfattende redegørelse for udvidelsen af et eksisterende slagteri.

"Miljørapport for Ny Rosborg i Vejle" og "Sammenfattende redegørelse for Ny Rosborg i Vejle" belyser de miljømæssige konsekvenser af byudviklingen for Ny Rosborg.

"Miljørapport for Boligområde ved Kølholt, Skibet" indeholder miljøvurdering og sammenfattende redegørelse for Boligområde ved Kølholt, Skibet, der blev udlagt med lokalplan nr. 1317 og kommuneplantillæg nr. 5.

Miljøvurderingen indeholder en miljørapport/miljøkonsekvensrapport, en sammenfattende redegørelse, og en § 25-tilladelse for ansøgt projekt om solcelleanlæg ved Ringive, der blev udlagt med lokalplan nr. 1394 og kommuneplantillæg nr. 28.