VVM-redgørelser

"VVM For Motortrafikvej Ødsted Ny Højen E45" indeholder en samlet vurdering af virkningerne på miljøet for en motortrafikvej fra Ødsted til motorvej E45 syd for Vejle.

"VVM For Vej Vest Om Uhre" indeholder en samlet vurdering af virkningerne på miljøet for en forbindelsesvej vest om Uhre.

"Miljøkonsekvensrapport For Gammelhavn" indeholder en samlet vurdering af påvirkningerne af projektet "Gammelhavn" omfattende den nye bebyggelse og af vejprojekterne for de omliggende veje og stier, herunder anlæg af en ny vej øst om området og ombygningen af Fredericiavej.