Oversigtskort Risikostyringsplan

Kort med område udpeget som risikoområde for oversvømmelse i forhold til Oversvømmelsesdirektivet (klik på kortet for at åbne en pdf)