Skema med bruttoarealer til detailhandel

Område

Eksisterende arealer

Dagligvarer (m²)

Eksisterende arealer

Udvalgsvarer (m²)

Eksisterende arealer

Særligt pladskrævende (m²)

Arealer til nybyggeri (m²) Samlet ramme (m²)

Butiksstørrelser

Særligt pladskrævende (m²)

Midtbyer            
Vejle Midtby 24.000 71.600 21.100 71.700 188.400  
Give Midtby 6.000 5.100 500 7.427 19.027  
Børkop Midtby 3.200 1.600 0 9.400 14.200  
Egtved Midtby 6.300 3.000 0 7.900 17.200  
Jelling Midtby 2.500 600 0 5.100 8.200  
Thyregod Midtby 1.200 1.100 0 500 4.900  
Bydelscentre            
Bredballe Centret 3.300 300 0 3.300 6.900  
Vindinggårdcentret 3.400 1.000 0 1.000 5.400  

Bydelscenter ved Grønlandsvej og Grønnedalen

2.100 0 0 1.400 3.500  
Nørremarkscentret 2.900 100 0 3.800 6.800  
Aflastningsområde            
Solkilde Allé   23.900 *   0 Eksisterende lokalplan kan udnyttes  
Lokalcentre            
Løget   300*   2.700 3.000  
Brejning   500*   2.500 3.000  
Gårslev   1.100*   750 1.850  
Smidstrup   600*   1.050 1.650  
Vandel   1.100*   900 2.000  
Ødsted   1.200*   150 1.350  
Jerlev   400*   1.000 1.400  
Bredsten   1.200*   700 1.900  
Ny Nørup   300*   700 1.000  
Gravens/Ågård   800*   1.000 1.800  
Områder til pladskrævende varegrupper            
Dandyvej     25.000 0 25.000 20.000
Lysholt     74.300 69.000 143.300 20.000
Horsensvej/Viborgvej     7.700 13.500 21.200 10.000
Soldalen m.m. (Fredericiavej syd)     9.200 8.800 18.000 10.000 (for Vinding øst dog 5.000)
Ulvehavevej m.m. (Fredericiavej nord)     17.700 11.600 29.300 10.000
Hjortsvangen i Give     4.900 12.400 17.300 5.000
Østkrogen i Jelling     0 5.000 5.000 1.500
Ødsted     0 1.000 1.000  
Vejle Kommune i alt 54.900 115.800 160.400 243.877 557.777  

* Dagligvarer og udsalgsvarer