Ny Højen

 

Ny Højen, almen boligbebyggelse

Almen rækkehusbebyggelse på Højen Kirkevej

Ny Højen, som også blot kaldes Højen, er en forholdsvis ny landsby, der er opstået langs åen i forbindelse med skæringen af 2 veje. Den ældre del af bebyggelsen ligger her og danner et fint sammenhængende forløb. Langs dette forløb er der gode kig ud i landskabet mellem bebyggelsen og god adgang ned til Højen Å, der ligger som et grønt bælte nord for byen.

Der ligger en skole i Ny Højen med ét spor til og med 6. klasse og i tilknytning hertil en daginstitution og et større idrætsanlæg med multihus. Multihuset har gode faciliteter og bruges meget af byens aktive foreningsliv.

Af servicefunktioner findes bl.a. en dagligvarebutik og et forsamlingshus. Nordvest for Ny Højen ligger Højen Kirke. Et mindre erhvervsområde er samlet i den sydlige del af byen, men ellers findes store gårdanlæg rundt om byen. Der er mulighed for boligudbygning syd for byen. Området mod syd er på 12 ha. Boligområdet har gode kvaliteter med tæt forbindelse til det omkringliggende landskab.

I samarbejde med lokalsamfundet er der i 2014-2015 udarbejdet og vedtaget et landsbyprogram, som danner grundlag for samarbejdet mellem landsbysamfundet og Vejle Kommune.