Oversigtskort Hovedstruktur Trekantområdet

Kortet viser de overordnede strukturer i Trekantområdet: Bymønstret, jernbaneforbindelserne, erhvervshavnene, de overordnede veje, sammenhængende grønne forbindelser samt landbrugsområderne