Retningslinje for ny vej vest om Vejle By

Der reserveres et areal til en ny vej mellem den nye adgangsvej til Vejle Deponi og Jellingvej med en linjeføring, som vist på Oversigtskort Infrastruktur.

Redegørelse 

Vejle Kommune ønsker at byudvikle et større område ved Uhre, som forventes at være udbygget i 2023 med 1300 boliger. For en del af området, Planetbyen, er udbygningen i gang, og området forventes fuldt udbygget i 2017 med 450 boliger. De øvrige boliger forudsættes placeret nord for Planetbyen. Der er ikke gennemført en nærmere planlægning for disse boliger.

For at få en hensigtsmæssig trafikbetjening af området ønsker Vejle Kommune at etablere en ny forbindelsesvej vest om Planetbyen for at begrænse trafikken på Petersmindevej og Jellingvej.

Der er derfor udarbejdet en VVM-redegørelse, der ligger til grund for den vedtagne linjeføring. Der er desuden vedtaget en VVM-tilladelse til etablering af vejen. Der henvises til tillæg nr. 51 til Kommuneplan 2012 for Vejle Kommune med tilhørende VVM-redegørelse.