Nr. Vilstrup

Nr. Vilstrup

Forsamlingshuset

Nr. Vilstrup er et landsbysamfund med ca. 250 husstande beliggende 5 km. fra Vejle.

Landsbyen ligger i et meget kuperet terræn langs Ribe Landevej og med mindre udstykninger nord for vejen. Der flere naturområder tæt på landsbyen. 

Ifølge landsbyens hjemmeside, har der igennem de sidste år fundet et generationsskifte sted, hvorved en større del af byens indbyggere er blevet børnefamilier, der ønsker at deltage aktivt i det nære lokalsamfund. Landsbyen har ikke egen skole, men hører til Skibet skoledistrikt. Der er forsamlingshus og en række foreninger i landsbyen. Landsbyen betjenes af regionale busruter mod Egtved-Vejen.