Realisere virksomhedernes udviklingspotentiale

Innovation

Arbejde med ny teknologi 

 

Vi indgår i samarbejder med virksomhederne omkring afprøvning af nye løsninger inden for områder som velfærdteknologi, læring og lignende.

Vi arbejder sammen med virksomhederne og deres organisationer omkring rekruttering og fastholdelse af medarbejdere. Det handler i høj grad om attraktive boligmiljøer, et mere synligt kulturliv og rekreative muligheder for hele familien.

Vi arbejder med mange typer virksomheder. En styrkeposition er fødevarer, hvor der i kommunen er store virksomheder inden for produktion og forarbejdning til det globale massemarked, men samtidig også en stor andel af mindre virksomheder inden for gourmetsegmentet. Igennem Food Innovation House og Madværket arbejdes der på at fremme synergien mellem alle disse virksomheder.

Af hensyn til investeringssikkerheden for eksisterende og fremtidige virksomheder inden for produktion og logistik er der udpeget en række områder til produktionserhverv.

Kommunen har et erhvervskontaktudvalg bestående af såvel politikere som erhvervsledere m. v. I 2020 har udvalget haft fokus på turisme, som også er en af Vejle Kommunes styrkepositioner. Turismen har naturligvis været hårdt ramt af corona-krisen i 2020. Men samtidig har corona, sammen med klimakrisen, sat fokus på indenlandsk turisme og på bæredygtig turisme. Her står Vejle stærkt med store potentialer.  Hærvejen er en national vandre- og cykelrute, som Nordeafonden støtter aktivt og ambitiøst. Der skal etableres ”ikonprojekter”, og et af de oplagte kunne være ved ”Det store vandskel” – Gudenåens og Skjern Ås udspring. Et område ,er ikke har været så meget fokus på indtil nu. Der arbejdes også med styrkelse af oplevelser i Vejle ådal og fjord. Det er bl. a. 3 udsigtspunkter, der skal etableres på baggrund af en konkurrence afholdt i 2019, Egtvedpigens grav og flere andre elementer i en samlet strategi.