Hornstrup Mølleby

Hornstrup Mølleby

Møllebyvej

Hornstrup Mølleby er opstået i 1800-tallet som en vejkrydsby. Hornstrup Mølleby har været handelsbyen i Hornstrup Sogn, med brugsforening, køb­mand, bager og håndværksvirksomheder. Sidst men ikke mindst har sognets mølle i sin tid lig­get i Hornstrup Mølleby. Der er i dag ingen butikker eller andre servicefunktioner. I 1970’erne skete der en større udbygning mellem Møllebyvej og Solskov­vej. I årene efter er der kommet enkelte nye huse til rundt omkring i landsbyen. I forbindelse med anlægget motorvej på rute 18 mod Herning og Ny Solskovvej blev der lukket for gennemkørende trafik i byen, og den fremstår nu med et trygt og roligt landsby­miljø. Fra Hornstrup Mølleby er der et udbygget stisystem til Grejs, Vejle Nord og Vejle Centrum. Erhvervsområdet Vejle Nord er med den seneste udvidelse blevet nabo til Hornstrup Mølleby.