Vejle Kommunes hovedstruktur

Vejle Kommune ligger centralt i den østjyske byregion og oplever en stor vækst i indbyggere og arbejdspladser. Kommunen rummer store landskabelige værdier, som også har betydning for bosætning og erhvervsliv. Det er især ådalen omkring Vejle å og Grejs å der skaber de, efter danske forhold, dramatiske landskaber, der også tiltrækker cykelturister. Kommunen indgår i et forpligtende samarbejde med lodsejere, naturinteresser og erhvervslivet i området om at udvikle landskaberne i Vejle Ådal og -Fjord. Overalt i det åbne land åbnes løbende nye vandrestier, shelterpladser og andre faciliteter, der giver mulighed for at opleve naturen. Der arbejdes på at udbygge infrastrukturen med udsigtspunkter, besøgscentre og lignende.

Vejle Kommune er også et sted med adgang til mange arbejdspladser og med stærke virksomheder inden for en lang række sektorer. Landbrugsproduktion og forædling af fødevarer fylder meget, men der er også mange virksomheder inden for metalindustri, transport og logistik, it, grøn teknologi og meget andet. Turisme er også et vigtigt erhverv med mange hoteller og konferencecentre både i Vejle By og i omegnen. Kommunen ligger centralt i landet og står stærkt inden for møder og konferencer. Derudover er en god synergi med Billund Lufthavn og Legoland.

Kommunen rummer også mange uddannelsesinstitutioner. I Jelling er der et traditionsrigt seminarium, som i dag er en del af UCL Lillebælt. I Vejle findes flere korte og mellemlange videregående uddannelser, og seneste skud på stammen er den vestdanske politiskole.

Vejle Kommune er den 5.  største kommune i Danmark. Men til forskel fra de 4 største kommuner rummer hovedbyen vejle kun ca. halvdelen af befolkningen, mens resten bor i mindre bysamfund, landsbyer og i det åbne land.

Det ændrer dog ikke ved at Vejle by er vækstlokomotivet for kommunen og byen rummer vigtige funktioner som Regionshovedsæde og Regionssygehus. Den rummer også en bymidte, der tiltrækker kunder fra et stort opland langt ud over kommunegrænsen. Gågadenettet er oplevelsesrigt med smukke byrum, og et godt miks af kædebutikker og mere eksklusive specialbutikker. Samtidig står byen stærkt som konferenceby, og har gode tilbud for turister i form af spændende restauranter, gode overnatningsmuligheder og kultureller oplevelser.

Den store befolkningstilvækst og udviklingen i befolkningens boligbehov gør det nødvendigt at etablere nye boligområder, dels med omdannelse og fortætning i den eksisterende by og i havneområdet og dels i områder som Skibet, Urhøj, Store Grundet og Tirsbæk Bakker. Samtidig udbygges infrastrukturen. Der er de seneste år opført nye etageboliger omkring Vejle Havn, omkring Flegmade, og på Fundersvej i Mølholm. I de kommende år kommer der til at ske en udbygning med boliger i Ny Rosborg, En ny bæredygtig bydel tæt på både midtbyen og naturen. Bydelen er udviklet gennem workshops og møder med byråd, borgere og andre interessenter.

De tidligere kommunecentre betegnes centerbyer og rummer alle kulturhuse med bibliotek og mødelokaler. Men derudover har de hver deres identitet som i disse år udvikles gennem byvisioner. Også de mindre bysamfund og landdistrikterne udvikles på grundlag af deres egen identitet. Der er igangsat et arbejde med strategiske landsbyplaner som vil fortsætte over de kommende år.