Bevaringsværdige bygninger i Vejle Kommune

Bygninger kan udpeges som bevaringsværdige på baggrund af arkitektonisk værdi, kulturhistorisk værdi, miljømæssig værdi, originalitet, tilstand. I den gamle Vejle Kommune er alle bygninger opført før 1940 registret efter SAVE metoden hvor ovennævnte 5 elementer indgår. Det betyder at de er givet en bevaringsværdi på en skala fra 1 til 9.

Alle bygninger, der har en bevaringsværdi fra 1-4 i kommuneatlasset, optages i kommuneplanen som bevaringsværdige.

Når en bygning er optaget som bevaringsværdig i kommuneplanen, betyder det, at bygningen ikke må nedrives, før nedrivningsanmeldelsen har været offentligt bekendtgjort, og kommunen har meddelt ejeren, om kommunen vil nedlægge forbud mod nedrivning. Det er ikke et generelt forbud mod nedrivning, men en vurdering fra sag til sag, hvor den arkitektoniske kvalitet af det byggeri, der ønskes i stedet, vil have betydning for afgørelsen. Hvis kommunen vælger at nedlægge forbud mod nedrivning, er den forpligtet til inden for et år at offentliggøre et lokalplanforslag for ejendommen.

En liste over de udpegede bevaringsværdige bygninger kan ses via dette link: Bevaringsværdige bygninger i Vejle Kommune

Bygninger kan imidlertid godt være bevaringsværdige selvom de er opført efter 1940 eller selvom de ligger uden for gamle Vejle Kommune.

Det kan være bygninger, der indgår i et landsbymiljø og som har kulturhistorisk betydning. Det kan f.eks. være en tidligere stationsbygning, mejeri, skole eller landbrugsbygninger.

Det kan være en boligbebyggelse eller industribygning fra 1950´erne i en af de større byer eller det kan være markante bygninger i det åbne land som f. eks. transformertårne.

Byrådet kan på baggrund af en konkret vurdering udpege en bygning som bevaringsværdig. Dette vil ske med udgangspunkt i SAVE metoden.