Vejle Med vilje

De overordnede visioner for Vejle Kommune er udtrykt i byrådets vision – Vejle med Vilje, og i Vejles resiliensstrategi.

Vejle er en vækstkommune, og vi vil sikre en klog og bæredygtig vækst, der giver mening både for de, der allerede bor her, og for vores tilflyttere.

Vi har viljen til at gøre en forskel for hele det liv, der leves i vores kommune!

I Vejle Kommune har vi et stærkt lokalt engagement og lysten til at diskutere og udfordre hinanden samtidig med, at vi har fokus på at styrke fællesskabet og sammenhængskraften.

Vores tilgang til arbejdet er:

 • Øjenhøjde
 • Format
 • Resiliens

Vejle søger at gøre udfordringer til muligheder. Vores ambition er at blive en innovativ foregangskommune, der demonstrerer, hvordan små byer kan løse store problemer og vise stor ansvarlighed. Med vores resiliensstrategi inviterer vi alle partnere til handling og samarbejde i udviklingen af morgendagens resiliente Vejle – et sammenhængende, robust og bæredygtigt velfærdssamfund.

Byrådets  vision Vejle med Vilje 2018-2021 udtrykker en række mål med tilhørende indsatser:

Mest attraktive kommune at bo og leve i

 • Vejle har plads til de mange og er en af de kommuner, der tiltrækker flest tilflyttere
 • I Vejle Kommune respekterer og videreudvikler vi den enkelte bydels identitet og kultur.
 • I Vejle udvikler vi kulturen i hverdagen, men vi tøver aldrig med at udvikle spektakulære oplevelser både i byen og naturen.
Udsagn: "Vi bor et sted, som vi er stolte af og gerne fortæller andre om"

Førende erhvervs- og vækstkommune

 • I Vejle er vi i tæt dialog om udvikling af vores virksomheder inden for service, detailhandel og industri.
 • I Vejle Kommune dyrker vi talent og nytænkning - og tiltrækker nye virksomheder. 
 • I Vejle har vi nationalt og internationalt udsyn og samarbejder med verden omkring os
Udsagn: "Vi møder virksomhederne der, hvor de er på vej hen"

De bedste læringsmiljøer

 • Vejle vil være mønsterkommune for leg og læring i dagtilbud, hvor fundamentet for livslang læring
 • dannes
 • Vejle Kommune vil have landets bedste folkeskoler målt på faglige resultater og elevernes trivsel
 • Vejle vil et stærkt uddannelsesmiljø omkring Boulevarden præget af kloge hænder og flere videregående uddannelser
Udsagn: "Det skal være sjovt at være barn og ung i Vejle"

Førerposition inden for velfærd

 • Vejle vil være foregangskommune inden for borgernær velfærd med valgfrihed og fleksibilitet.
 • Vejle vil være førende inden for brug af velfærdsteknologi, hvor det giver mening for borgerne.
 • Vejle Kommune vil udvikle nye boformer og bysamfund, der har fokus på at styrke sammenhængskraften.
Udsagn: "Alle skal være en del af fællesskabet"