Helhedsplaner

Helhedsplaner er uformelle planer, der indeholder analyser og skitser for et større byudviklingsområde, som efterfølgende er optaget i kommuneplanen og lokalplanlagt. De er udarbejdet over en længere årrække, og en del af dem er realiseret. At de er uformelle planer, betyder at de, i modsætning til f.eks. lokalplaner, ikke har hjemmel i planloven, og ikke er underlagt formelle høringsprocesser og klageadgang. De kan kun realiseres gennem efterfølgende lokalplaner.