Nørup/Ny Nørup

Nørup

De Lichtenbergsvej i Nørup

Nørup / Ny Nørup udgør sammen med Store Lihme en lokalby med Skole, Idrætshal og dagligvarebutik i Ny Nørup og kirke i Nørup. De 3 bysamfund er fælles om skole og kirke, men bortset fra det har de 3 bysamfund hver deres historie.

Nørup opleves som en langstrakt by, hvor bebyggelsen er koncentreret i 2 ”klumper” med kirken i midten. Den er især præget af det kraftige fald i terrænet fra kirken og ned til åen. Udsigten til Engelsholm mod øst er vigtig at bevare. Byen hørte oprindeligt under Engelsholm og kirken er da også opført af godsejeren de Lichtenberg, ligesom kirken i Bredsten. Det er altså ikke tilfældigt, at begge kirker har et tårn, der ligner tårnene på Engelsholm.

Ny Nørup er vokset op omkring vejkrydset, hvor den tidligere brugs er placeret. Det samme er det fortsat aktive mejeri. Brugsen ligger fortsat ud til hovedvejen, men nu i den vestlige udkant af byen. Der er også skole med hal og idrætsbaner, benzintank og VVS-firma. Byen har dermed usædvanlig mange servicefunktioner i forhold til størrelsen. Byen er adskilt fra Nørup af skov og engarealer. Med den nye motortrafikvej syd om Ny Nørup er landevejen blevet fredeliggjort.

St. Lihme er til dels adskilt fra Ny Nørup af motortrafikvejen, men er samtidig bundet sammen med den via det samme tilslutningsanlæg med cykelsti/bane, som næsten løber på hele strækningen. Byen rummer ca. 25 ejendomme med boliger og flere aktive virksomheder, hvoraf slagteriet Danepork er den største. Byen rummer således mange arbejdspladser. Byen rummer også flere aktive landbrug. På Lihmevej og Tørskindvej syd for krydset er der et fint miljø med mange villaer fra begyndelsen af 1900-tallet i en høj arkitektonisk kvalitet. Husene ligger tæt ud til vejen, og sammen med de store træer er de med til at give et veldefineret gaderum. 

Nørup / Ny Nørup ligger tæt ved Engelsholm Sø og Engelsholm Skov med gode rekreative muligheder. Der er let adgang til det overordnede vejnet og Billund Lufthavn, ligesom der er gode busforbindelser til Vejle og Billund.