Eksperimentere og tænke nyt

Spinderihallerne , mennesker med diplomer

Resilience Business Cup 2018 i Spinderihallerne

I Vejle Kommune er der fokus på iværksætteri og entreprenørskab. Vejle Kommune har derfor gennem flere år arbejdet på at skabe iværksættermiljøer, der fremmer kreativitet og innovation. Den overordnede politik er at udvikle tilbud til start-ups, og fremme samspillet mellem eksisterende og nye virksomheder. Tilbuddene kan være personlig sparring om start af nye virksomheder, målrettede kurser om iværksætteri og etablering af nye virksomheder, hjælp til forretningsmodeller for start-ups samt hjælp til at teste koncepter, nye teknologier eller produkter. Kommunen faciliterer også, at nye iværksættere kan få gode råd af de mere erfarne og blive introduceret til faglige og sociale netværk.

På flere niveauer arbejder kommunen med at fremme de unges nysgerrighed og interesse for at skabe nyt. Mange af de lokale skoler har innovation på skoleskemaet. Spinderihallerne indgår også i et samarbejde med skolerne herom. Derudover arbejder Spinderihallerne sammen med Campus Vejle om undervisning i innovation og iværksætteri.

Vejle Kommune understøtter brugen af AI (artificial intelligence) i virksomhederne gennem møder med de store aktører på dette område. I forhold til AI er der også etableret et AI-hus i Dandy Business Park.