Gårslev

Gårslev

Den gamle skolebygning

Gårslev fremtræder som en stor landsby med en del store gårde, der ligger i udkanten af byen.

Der er skole, daginstitution, kirke og dagligvarebutik, der betjener byen og de nærliggende sommerhusområder. Byens huse fremtræder generelt velholdte. Der er flere steder fra byens kanter mod nord og øst udsigt over Vejle Fjord.

Byen ligger på kanten af en bakke, så at den nordlige del af byen ligger væsentligt højere end den sydlige del. Det ses især i Skolegade, der stiger stejlt fra Brugsen.

De store træer på skråningerne omkring Skolegade er med til at give et spændende vejforløb. Fra kvarteret omkring Mølletoften er der en flot udsigt over landsbyen og det omgivende kuperede landskab. Gårslev ligger inden for kystnærhedszonen.