Fokus på fællesskaber

Mennesker ved bål i naturen

Mennesker ved bål

Alle borgere i Vejle Kommune skal opleve sig som del af fællesskabet. Nøgleordene er aktivt medborgerskab og godt naboskab baseret på tryghed, tillid og ansvar. Kommuneplanen skal være med til at sikre, at vi har et blandet boligudbud og får skabt rammer om velfungerende og oplevelsesrige lokalområder med plads til fællesskaber og social sammenhængskraft.

I Vejle Kommune arbejder vi på at styrke menneskelige relationer. Den blandede by, hvor veje krydses er en vigtig bestanddel, der styrker sammenhængskraften i den levende by, og boligområder med en mangfoldig beboersammensætning og et varieret boligudbud skal bidrage hertil. Desuden lokalsamfundene er gode steder at dyrke fællesskaber.

For at fremme en mere resilient boligudvikling vil vi understøtte projekter med mere eksperimenterende og fleksible boliger, bofællesskaber af forskellig art og mindre boliger egnede til især ældre og enlige. Det er en vigtig prioritering at skabe mangfoldige boligområder, hvad enten der er tale om at udvikle nye områder eller der arbejdes for, at udfordrede boligområder kommer ind i en god udvikling. Nye by- og boligområder skal forholde sig til den omkringliggende by og bidrage til et gensidigt funktionsfællesskab, eksempelvis ved styrkelsen af detailmiljøer, stiforbindelser og mødesteder, rekreative arealer og grønne områder m.m.

I kommuneplanen er vi med til at sætte et særligt fokus på fællesskaber. Her skaber vi rammerne for nye byudviklingsområder som Ny Rosborg og Børkop Vest, men også i forhold til strategisk landsbyplanlægning. Med kommuneplanen understøtter vi derfor mulighederne indenfor nye og alternative bygge- og boligformer som Tiny Houses og bæredygtige byggefællesskaber.