Parkeringsnorm

Åben-lav bolig

2 p-pladser

Tæt-lav bolig

2 p-pladser

Etagebolig/erhverv 0 - 50 m²

0,5 p plads

Etagebolig/erhverv 50 – 85 m²

1 p-plads

Etagebolig/erhverv 85 – 120 m²

1,5 p-plads

Etagebolig over 120 m²

2 p-pladser

Erhverv 120 - 150 m²

2 p-pladser

Erhverv > 150 m²

1 pr 50 m²

I lokalplaner for Vejle bymidte og centerområder er der mulighed for dobbeltudnyttelse af p-pladser ved større samlede projekter, hvor det kan dokumenteres, at der er mulighed for dobbeltudnyttelse af parkeringskapaciteten. Dobbeltudnyttelse af en p-plads betyder, at forskellige funktioner i lokalplanområdet kan dele parkeringspladserne, fordi de har forskellige parkeringsbehov på forskellige tidspunkter af døgnet. Dobbeltudnyttelse kan frigive arealer, der kan udnyttes til andre formål. Større samlede projekter, hvor det kan vurderes, om p-pladser kan dobbeltudnyttes, vil typisk bestå af boliger kombineret med funktioner med overvejende parkeringsbehov i dagtimerne som f.eks. liberale erhverv, offentlige formål og udvalgs- og dagligvarebutikker.