Natur-og Friluftsstrategi

Vinterbadning

Vinterbadere

Vejle Kommune vedtog i 2019 en natur-og friluftsstrategi. Visionen på natur-og friluftsområdet er, at Vejle Kommune skal kendes for sine særlige natur-og rekreative kvaliteter. Alle skal have adgang til naturen og have de bedste muligheder for at bruge og opleve naturen der, hvor naturen kan bære det. Vejle Kommune vil sikre og udbygge natur-og oplevelsesværdierne ved at skabe en sammenhængende og varieret natur med værdifulde landskaber og gode betingelser for den biologiske mangfoldighed med områder af national og international betydning.  Bosætningsområder skal maksimalt have 300 meter til enten natur, skov, strand, park eller andet rekreativt grønt område, og maksimalt 1.500 meter til enten større offentligt tilgængelig skov, natur eller landskabsområde, der give en mulighed for en rundtur på over 2 km.

Strategien ligger retninger ud på tre felter:

  • Prioritering af og differentiering for, hvordan Vejle Kommunes egne skov-, natur- og strandområder bruges og udvikles, så både natur og forskellige former for friluftsliv tilgodeses.
  • Udvikling af natur og friluftsliv i hele kommunen, både større sammenhængende områder og indre områder, der kan være trædesten for naturen i det åbne land. Udvikling sker i samarbejde med lodsejere, interesseorganisationer, borgergrupper og staten.
  • Skabelse af synergieffekter mellem øget resiliens og udvikling af by, natur og friluftsliv