Mølholm/Vinding

Ny bebyggelse på Fundersvej

Ny bebyggelse på Fundersvej, set fra havekolonien "Mølholmdalen".

Bydelen afgrænses mod vest af Mølholmsdalen, mod nord af havnen og fjorden, mod øst af Munkebjergskoven og mod syd af det åbne land. Bydelen består af 3 boligkvarterer: Mølholm, Vindinggård og Vinding by samt et erhvervsområde omkring Fredericiavej og Andkærvej.

Områdernes karakter er meget forskellig, men fælles for dem er, at der er let adgang til store rekreative områder med rideskole og golfbane samt skovområder mellem byområderne og fjorden. Bydelen gennemskæres af motorvejen med afkørsel Vejle Syd og Fredericiavej, som er en af hovedindfaldsvejene til Vejle. Der er udarbejdet en lokalplan, der sikrer et harmonisk udseende langs indfaldsvejene.

Særligt værdifulde kulturmiljøer findes bl.a. i Vinding Landsby, Lidobebyggelsen ved Fredericiavej, det ældre villakvarter i Mølholm, kolonihaverne i Mølholmdalen. Nærheden til Sønderskoven og Mølholmdalen er særlige kvaliteter ved bydelen.

På Fundersvej, hvor G. Funders fabrik lå, er der opført en ny boligbebyggelse med etageboliger, der sikrer en større bredde i boligudbuddet i området.

Syd for Vinding Kirke og den gamle landsby, er der sket en udvidelse af bydelen ned mod Skærup ådal. I selve landsbyen er flere af de gamle gårde helt eller delvist blevet erstattet af rækkehuse med inspiration fra de firlængede gårde.