Gadbjerg

Gadbjerg

Hovedgaden i Gadbjerg

Den naturskønne beliggenhed mellem Tøsby Mose og Omme Å, kombineret med nærheden til Billund Lufthavn og Legoland giver mulighed for udvikling af erhvervsliv, turisme og bosætning.

Gadbjerg består dels af landsbyen, med en række gårde omkring kirken, og dels af stationsbyen, der naturligt er koncentreret omkring banens krydsning med vejen. De 2 bydele er adskilt af et engområde øst for vejen. På vestsiden er de 2 bydele vokset sammen. Et lille stykke åbent land syd for stadion giver en god kontakt mellem landsbyen og landskabet. Fra den sydlige del af hovedgaden er der kig til skovbrynet på Refstrup Skov. Den centrale del af hovedgaden med den sammenhængende bebyggelse tæt ud til vejen er et velbevaret stationsbymiljø, hvor vejen ikke er blevet udvidet og husrækkerne er intakte.

Det er forsat Vejle Kommunes ønske, at Gadbjerg genåbnes som standsningssted på strækningen af den planlagte forbindelse mellem Jelling og Billund. Gadbjerg ligger et stykke fra overordnede veje, men tæt ved Billund. Der er busforbindelse til Vejle.

Der er børnehave, skole med 0.-6. klasse, idrætshal, kirke og plejecenter (selvejende) Skolen og plejecentret er vigtige arbejdspladser. Der er stadig dagligvarebutik i landsbyen, mens en isenkrambutik er lukket, og det tidligere Hotel Margrethe er overtaget af flyselskabet DAT til overnatning for flybesætninger. I landsbyens nordlige udkant er der et erhvervsområde med en del mindre service- og håndværksvirksomheder af forskellig art.