Grejs

Grejs

Nørre Bygade

Grejs er en af de byer i Vejles nærmeste opland, der er vokset kraftigt de senere år. Med nærheden til Vejle og til store landskabelige og rekreative kvaliteter og god adgang til Vejle-Herning motorvejen er byen en meget attraktiv boligby. Der er gode muligheder for at cykle f.eks. til Vejle, ligesom der er bybusforbindelse til Vejle.

Byen er udbygget kraftigt med boliger på baggrund af en helhedsplan. Helhedsplanen afrunder byen mod nord. Byen har en friskole, som er udvidet i de seneste år. 

Grejs har tydeligt landsbypræg med de smalle slyngede veje og flere gårde inde i landsbyen. De fleste af gårdene har i dag andre funktioner. Spor af stjerneudskiftningen ses fortsat i form af diger og levende hegn. Mellem Nørre- og Sønder Bygade har den oprindelige forte ligget. En forte er et stykke fælles jord midt i landsbyen. Den er i dag fyldt ud med huse.

Ankomsten fra Vejle går gennem Grejsdalen og op ad den stejle og snoede Grejs Bakke. Mod nord markerer kirken byens afgrænsning mod landskabet. Mod øst afgrænses byen af Keglekærvej.

På Grejsbjergvej findes en bebyggelse af små huse, der ligger tæt ud til vejen. Bebyggelsen er en fortolkning af landsbygaden i en ny tid. Jordbrugsparcellerne på Hovgårdsvej er på tilsvarende måde en nyfortolkning af forten.