Fremtidens vandforsyning skal være resilient

Rent vand i hanerne

 

Danmarks vandforsyning og beskyttelse af grundvandet står over for store udfordringer i de kommende år pga. stigende krav til vandværkerne og de mange nye pesticidfund i vores grundvand. Vejle Kommune vil derfor sammen med vandværkerne skabe en mere robust forsyning og sikre en beskyttelse af grundvandet.

Vejle Kommune har startet et projekt, der hedder Fremtidens Vandforsyning. Projektet går ud på at kortlægge de almene vandværkers (mere end 9 forbrugere) planer for fremtiden og hjælpe dem til at blive mere professionelle. Mange af vandværkerne er ikke sikrede, hvis de skulle få en forurening af deres drikkevand. Derfor vil vi gerne have, at de etablerer nødforbindelser til hinanden i det omfang, det er muligt eller sikrer sig på anden vis (etablerer vandværket i 2 spor, indvinder fra forskellige grundvandsmagasiner eller har flere kildepladser).

Vejle Kommune har 4 store vandværker i de 4 centerbyer (Børkop, Egtved, Give og Jelling). Vi arbejder for, at de 4 centervandværker påtager sig en større rolle i lokalområdet. Med det mener vi, at de hjælper de mindre vandværker både med spørgsmål i forbindelse med den daglige drift og med nødforbindelser.

TREFOR Vand er en meget vigtig aktør, fordi de forsyner langt de fleste af Vejle Kommunes borgere. Vi har sammen med TREFOR Vand lavet en handleplan, der sikrer TREFOR Vands indvinding både nu og i fremtiden. I handleplanen er en række trædesten på vej mod etablering af et helt nyt stort vandværk i den vestlige del af Vejle Kommune. Vi forventer, at det nye vandværk er klar til at blive taget i brug om 10-15 år.

Et af de nye krav til vandværkerne er, at de skal indgå frivillige aftaler om beskyttelse af de boringsnære områder (BNBO) omkring deres boringer. Det betyder, at områderne ikke længere må drives med pesticider, og at lodsejeren/-ejerne skal have fuld kompensation.