Planstrategi 2019

Byrådet i Vejle Kommune har i 2019 vedtaget planstrategien for Vejle Kommune og Trekantområdet.

Planstrategi for Vejle Kommune

Planstrategien tager udgangspunkt i byrådets vision og resiliensstrategien. Planstrategien bygger derudover videre på en lang række planer og politiker såsom Boligpolitik, Mobilitetsplan, Byvisioner, Arkitekturpolitik mm. Planstrategien er en overordnet plan for kommunens strategiske og fysiske udvikling. Planstrategien er bygget op om fem tværgående temaer med tilhørende dogmer:

Levende byer for mennesker - Mangfoldighed, bosætning og byliv

 • Vi vil udvikle nye boformer og bysamfund, der har fokus på fællesskaber
 • Byerne skal udvikles ud fra deres egne styrker og forudsætninger
 • Vejle Midtby er i særklasse i forhold til byliv, handel og arkitektur

En kommune i bevægelse – Sundhed og mobilitet

 • Vi skaber byer og naturområder, der inviterer til bevægelse i hverdagen for alle
 • Vi skaber plads til fremtidens grønne mobilitet
 • I nye byområder prioriterer vi alternativer til privatbilen

Det skal vi leve af – Uddannelse, arbejde og erhvervsudvikling

 • Vi går fremtiden i møde ved at eksperimentere og tænke nyt
 • Vi bidrager til, at virksomhederne kan realisere deres udviklingspotentiale
 • Bæredygtighed og digital omstilling er omdrejningspunktet for samarbejde med erhvervslivet

Plads til det hele – I byen og på landet

 • Planlægningen skal bruges til klog og ressourcebevidst vækst
 • Arealer skal anvendes til flere formål
 • Vi vil øge biodiversiteten i Vejle Kommune

Sammen tager vi ansvar – Klima og energi

 • Vi udnytter klimaudfordringerne til at skabe ny vækst, byudvikling samt grønne og blå miljøer
 • Fremtidens forsyning skal være resilient
 • Fremtidens energiforsyning skal basere sig på vedvarende energiformer

I kommuneplanens indledende afsnit om mål og strategier vil det blive nærmere beskrevet, hvordan kommunerne arbejder efter dogmerne.

Kommuneplanen behandler en række temaer, som ikke er specifikt behandlet i planstrategien. Derfor er de indledende afsnit suppleret med en beskrivelse af disse temaer, f.eks. kultur, turisme og friluftsliv.

Planstrategi for Trekantområdet

De 7 kommuner i Trekantområdet har lavet en fælles strategi for vækst og attraktivitet. Trekantområdet har et stærkt brand som Danmarks Produktionscentrum. Samarbejdet mellem kommunerne har derfor særligt fokus at understøtte erhvervslivet med at sikre kvalificeret arbejdskraft og have fokus på innovation, design og teknologi. Trekantområdet er et stærkt trafikalt knudepunkt og det er derfor vigtigt at sikre en fortsat effektiv infrastruktur og høj mobilitet.

Strategien er bygget op om fire temaer med tilhørende indsatser:

 1. Erhvervsudvikling
 2. Arbejdsmarked og uddannelse
 3. Bosætning , kultur og oplevelser
 4. Mobilitet og forsyning