Skærup

Skærup set fra syd

Bygrænsen mod syd

Byen rummer en del mindre virksomheder og en turistattraktion i form af Skærup mini-zoo. Der er således også et vist udbud af arbejdspladser. Der er tankstation med kiosk og en forhandlinger af plæneklippere, men ingen egentlig dagligvarebutik. Skolemæssigt hører byen sammen med Smidstrup. Boligtilvæksten har i de seneste år været beskeden, men der er for nyligt vedtaget et lokalplan for en større udbygning. 

Byen er opstået som en landsby bestående af Skærup Overby og Skærup Nederby. Byen har i kraft af beliggenheden ved hovedvejen i slutningen af 1800-tallet fået nogle servicefunktioner og senere en vis bolig- og erhvervsudbygning. Øst for hovedvejen ligger Skærup Nederby med den velbevarede forte og gadekæret. Ud mod hovedvejen ligger det gamle mejeri, som i dag anvendes af en cateringvirksomhed og som i alt væsentlighed er bevaret.