Fremtidens grønne mobilitet

Ladestander

Ladestander i nyt boligområde. 

I Vejle Kommune ønsker vi at fremskynde den grønne omstilling indenfor transportområdet. Helt generelt bør man reducere kørselsbehovet mest muligt, skifte personbilen ud med mere grønne transportformer samt gå fra fossile brændstoffer til energi fra vedvarende kilder.

Udviklingen viser dog, at der kommer flere og flere biler på vejene, og at vi pendler mere og længere. Selvom der sker forandringer indenfor bilindustrien og der opstår nye deleøkonomiske muligheder indenfor mobilitet, står transport for 1/3 af CO2-udledningen i hele Vejle Kommune. Udover forurening skaber øget biltrafik også trængselsudfordringer og kræver store investeringer i infrastruktur, hvis udviklingen fortsætter.

Vejle Kommune skal være klar til fremtidens transportteknologier og styrke udviklingen mod en grøn mobilitet.  

Derfor er der igangsat en undersøgelse af, hvordan samkørsel og delebilsløsninger kan understøttes, ligesom en projektgruppe arbejder med at skabe bedre rammevilkår for elbiler – f.eks. i forhold til parkering, placering af ladestandere mv. Der arbejdes samtidig på udbud i forhold til alternative drivmidler i den fremtidige kollektive busdrift.  Vi tænker i fleksible parkeringsløsninger og parkeringsnormer som en måde at påvirke mobiliteten i planlægning, og vi afprøver nye deleøkonomiske løsninger i landsbyerne. I Ny Rosborg og Fjordbyen vil vi teste og eksperimentere med, hvad der skal til for at integrere nye mobilitetsformer i fremtidens resiliente bydele, med udgangspunkt i tanken om mobilitet som en service, der kan tilpasses den enkeltes behov og nye teknologiske muligheder indenfor f.eks. selvkørende busser.

I klimaudvalget er der afsat ekstra midler til grønne tiltag, herunder et særligt fokus på at udfolde mulighederne for grøn mobilitet i mobilitetsplanen.