Offentlige formål

Offentligt byggeri skal arkitektonisk tilføje bybilledet nye kvaliteter og tilpasses omgivelserne. Der skal sikres tilgængelighed for borgere med handicap.

Bebyggelsesprocent: max 40%

Fælles opholdsareal: 15%af etageareal. 

Parkering: Fastlægges i den enkelte lokalplan