Jerlev

Jerlev

Vilstrupvej

Jerlev er oprindeligt en stjerneudskiftet landsby, der har udviklet sig til en landevejsby. Stjerneudskiftningen kan fortsat ses på de levende hegn og diger mellem markerne. Det er vigtigt at bevare sporene af stjerneudskiftningen. Byen har købmand, kro og forsamlingshus. Den tidligere skole ligger i udkanten af byen. Jerlev hører i dag til Ødsted Skoledistrikt.

Et større område ved Jerlev er i Region Syddanmarks råstofplan udpeget til råstofgraveområde (grus). Disse områder har været udlagt til boligformål, men det har vist sig at det ikke er hensigtsmæssigt at opføre boliger på disse arealer efter at råstofudvindingen er ophørt.