Bredsten

Bredsten

Bredsten Kirke

Bredsten består af bysamfundene Bredsten og Balle, der ligger meget tæt ved hinanden. Der er oprindeligt tale om landsbyer, som i slutningen af 1800-tallet begyndte at vokse som følge af landbrugets udvikling, og den deraf afledte vækst i befolkningstallet. Bredsten er opstået omkring landevejen Vejle-Grindsted, mens Balles opvækst skyldes den grundtvigianske vækkelse i slutningen af 1800-tallet.

Valgmenighedskirken, den gamle friskole, forsamlingshuset og den nu nedlagte brugsforening er de fysiske udtryk for denne historie, og som sådan vigtige at bevare. I 1962 blev Balle efterskole grundlagt. Den drives sammen med friskolen og har i dag ca. 68 ansatte i alt.

I dag er Bredsten især en attraktiv boligby med gode vejforbindelser i 4 retninger og samtidig en nærhed til landskabelige værdier omkring Fårup Sø og Vejle Ådal. Byen består for en stor del af parcelhuse opført i perioden 1960 frem til i dag.

Bredsten har skole, idrætshal, kirker, daginstitution og dagligvarebutik samt enkelte andre mindre butikker og servicefunktioner.

De oprindelige landsbykerner i Balle og Bredsten ligger henholdsvis omkring Nederbyvej/Lildfrostvej og omkring Mølletoften. De rummer bevaringsværdige sammenhænge bestående af store gårde med gamle landbohaver med store træer. Særligt bevaringsværdig er Bredsten Præstegård. Mod nord er landskabet meget kuperet og der er udsigt mod Fårup Sø.