Klog og ressourcebevidst vækst

Flegamade

Boliger på Flegmade i Vejle. Et område under omdannelse. 

 

For at skabe en klog og ressourcebevidst vækst, skal vi kigge på, hvor vi udlægger arealer til byudvikling og hvordan vi udnytter dem. Placeringen skal vurderes i forhold til infrastruktur, forsyning og offentlig service – men også rekreative kvaliteter. Udviklingen skal ske, hvor der er efterspørgsel og på en måde, der er tilpasset omgivelserne.

Fortætning og omdannelse samt infill er centrale begreber i forhold til en ressourcebevidst udvikling. Ved at have flere boliger bruger vi mindre areal til byudvikling og får kortere afstande i hverdagene. Forsyningen bliver mere effektiv og energiforbruget til transport mindskes.

Samtidig kan der arbejdes med mindre og alternative boligformer, og tættere bebyggelse, så længe de boligmæssige kvaliteter, som lys og luft kan opnås. Derfor har vi ændret rammerne, så vi fokuserer mere på arkitektonisk kvalitet og en hensigtsmæssig disponering af området og fællesarealer frem for kun på grundstørrelser. Gode bebyggelsesplaner kræver dialog med bygherrer og rådgivere, men også mellem borgere og politikere. Derfor er arbejdet fulgt op af en vejledning omkring, hvordan man kan skabe områder med boligmæssige kvaliteter.

Målet er at skabe en balanceret udvikling i hele Vejle Kommune. I Vejle by arbejdes med fortætning og omdannelse af byområder, f.eks. Ny Rosborg. I andre områder er fokus på en balanceret udvikling med realisering af helhedsplanerne i Skibet, Brejning og Børkop. Samtidig ønskes der at give mulighed for at understøtte en kontrolleret udvikling i landsbyerne gennem justering af udvalgte landsbyafgrænsninger i Kollemorten, Assendrup og Lindeballe.