Retningslinjefor strategisk landsbyplanlægning i Vejle Kommune

Kort over hovedområder og landsbyklynger

Kort over hovedområder og landsbyklynger

Udvikling af landsbyer skal inddrage de unikke rammebetingelser for det landdistrikt de ligger i og den sammenhæng de indgår i. Kommunens landdistrikter er opdelt i 4 hovedområder med hver deres overordnede karakteristika samt en række klynger og samarbejder som skifter afhængigt af emnet.