Vandel

Vandel - det nye centrum ved Brugsen

Vandels nye centrum ved rundkørslen

Vandel er oprindelig en landsby, der i forbindelse med åbningen af Vandelbanen i 1897, udviklede sig til en stationsby. Under besættelsen anlagde den tyske værnemagt en flybase, som efter krigen blev til Flyvestation Vandel. Igennem den kolde krig var der ansat mange officerer og civile på flyvestationen og det gav anledning til en del bosætning. I 2003 blev flyvestationen nedlagt.

I dag er området overtaget af Erhvervspark Vandel og bliver bl. a. brugt til oplag af fyrværkeri og meget store solcellearealer. Flyvestationen er samtidig et vigtigt kulturminde fra både besættelsestiden og den kolde krig. Arealerne syd for selve flyvestationen anvendes til grusgravning.

Der er børnehave, skole med 0.-6. klasse og idrætshal. Der er dagligvarebutik ved omfartsvejen, mens der ikke længere er butikker i hovedgaden. Der er også et mindre erhvervsområde med enkelte virksomheder. Der er kro, som dog har været lukket i flere perioder de senere år. Vandel efterskole er et stort aktiv for byen og en vigtigt arbejdsplads. Der er ca. 30 ansatte og 144 elever. Der er også flere mindre, håndværksprægede virksomheder.