Bredal

Bredal, Koren

Bredal Kro ved landevejen gennem Bredal.

Bredal fungerer sammen med Engum som lokalcenter for området. Der er gode busforbindelser, men ingen butikker. Bredal hører under Engum skoledistrikt og Engum sogn.
Bredal er en landsby, der kan dateres tilbage til 1409, hvor den er opstået omkring en forte, som fungerede som det fælles og samlende anlæg i landsbyen. Forten findes stadig. Omkring forten ligger den ældre bebyggelse i Bredal som et tæt og varieret mønster omkring vejnettet. Hække er med til at understrege dette forløb og der er flere steder fine kig ud i naturen. Først efter 1960´erne er der for alvor blevet bygget ud i Bredal og landsbyen er blevet betydelig større.

Landsbyen ligger på kanten af et nordøstlig langstrakt engareal. Mange af de gamle diger og hegn er blevet bevaret i landskabet og stjerneudstiftningen ses derfor stadig