Indledning

Byrådet i Vejle Kommune har den 15. december 2021 vedtaget Kommuneplan 2021-2033 for Vejle Kommune og Trekantområdet. 

Byrådets vision er, at Vejle Kommune er den mest attraktive kommune at bo og leve i, og kan tilbyde et arbejdsliv fyldt med muligheder. Vejle Kommune er en vækstkommune, og kommuneplanen skal være med til at sikre en klog og bæredygtig vækst.  Ambitionen er at blive en innovativ foregangskommune, der demonstrerer, hvordan små byer kan løse store problemer og vise stor ansvarlighed.

I Vejle Kommune er der er stærkt lokalt engagement og en lyst til at diskutere samtidig med, at der er fokus på at styrke fællesskaber og sammenhængskraften. Udviklingen af et sammenhængende, robust og bæredygtigt samfund kræver samarbejde mellem mange partnere - borgere, lokalråd, erhvervsliv, foreninger og institutioner. 

Revision af kommuneplanen

Planstrategien for Trekantområdet og Vejle Kommune, som byrådet vedtog i 2019, er den overordnede strategi for kommunens udvikling. Med planstrategien har byrådet besluttet hvilke dele af kommuneplanen, der skal revideres. Det har ført til nye eller ændrede afsnit for følgende temaer:

 • Principper for fortætning af bymidterne og mindre grundstørrelser
 • Omfordeling af arealer til byudvikling
 • Revision af midtbystrategien
 • Udpegning af områder forbeholdt produktions-og transportvirksomheder
 • Nye afsnit om grøn omstilling
 • Retningslinje for lokalisering af større solcelleanlæg
 • Udpegning af områder i risiko for oversvømmelse og erosion
 • Strategisk landsbyplanlægning
 • Revision af landskabsudpegninger på baggrund af en landskabskortlægning
 • Udpegning af nye skovrejsningsområder
 • Revision af udpegninger af potentiel natur
 • Opdatering af udpegning af kulturmiljøudpegning
 • Ny retningslinje for lokalisering af dambrug
 • Justering af rammebestemmelser

Den forudgående proces

Planstrategien blev vedtaget i maj 2019, og blev efterfølgende sendt ud i en 8 ugeres høring. I perioden oktober til december 2019 blev der afholdt en debatfase, hvor kommunen indhentede ideer og forslag til kommuneplanen. I debatfasen blev der afholdt fem cafémøder rundt i kommunen, hvor borgerne blev inviteret til at drøfte den fremtidige udvikling af kommunen.

Kommuneplanforslaget er udarbejdet på baggrund af byrådets udmelding i planstrategien, ideer og forslag fra offentligheden samt statslige ønsker og krav til kommuneplanlægningen.