Rammer for kolonihaver

Havelodderne i et kolonihaveområde må i gennemsnit ikke være større end 400 m².

Bebyggelse på hvert enkelt havelod må ikke overstige 30m².

Bebyggelsen må ikke anvendes til helårsbeboelse og må kun benyttes til beboelse (natophold) i tidsrummet 1. april til 30. september og uden for dette tidsrum kun til kortvarige ferieophold, weekends og lignende.