Prioritere alternativer til privatbilen

Selvkørende bus

Selvkørende bus

 

Planlægningen skal understøtte en sundere og mere bæredygtig transportadfærd. Når den gør det, er der større mulighed for, at beboerne går og cykler på kortere ture og benytter toget til længere rejser og pendling ud af byen. Samtidig vil flere helt vælge fra at anskaffe privatbil, eller udskyde tidspunktet. Derved reduceres ikke bare CO2-udslip, men også støj og trængsel.

Derfor skal der være gode, trygge og sikre stiforbindelser, der er forbundet med det eksisterende stinet, fra den dag man flytter ind, ligesom der skal være busbetjening.

Derudover kan der afsættes plads til tiltag inden for deleøkonomiske tjenester, f.eks. særlige parkeringspladser for delebiler, informationsplatforme, samkørselpladser og opsamlingssteder.

I lokalplanlægningen anvendes et bæredygtighedsværktøj. Heri indgår en række punkter, der skal bidrage til at vurdere, hvorvidt en lokalplan understøtter en bæredygtig transport. Det gælder både i forhold til adgangen til kollektiv trafik og stier til andre funktioner i byen.